Dva nástroje

Two instruments

Ženský hlas a kontrabas
Female voice and double-bass

Nejbližší koncert / Next concert

Nejnovější skladba / Newest song