O nás / About us

Známe se dlouho

…a po mnoha letech, kdy jsme se potkávali v různých sestavách, nazrál čas splnit si dávný sen – zkusit hrát autorskou hudbu jen takhle ve dvou, akusticky, čistou, obnaženou a bez obvyklého vystlání dalšími doprovodnými nástroji. I když popravdě hrajeme spíš ve třech – je tu ještě Loopstation, přístroj umožňující vrstvit přes sebe stopy kontrabasu i hlasu.

Hudba ve dvou je “nahá“

Hraní v takhle komorním obsazení je intenzivní zkušenost. Přináší nám pevné mantinely dané prostým instrumentálním obsazením, ale současně i velikou svobodu. Je v tom křehkost i pevnost, protože když jsou jen dva nástroje, můžou se propojit hodně nablízko. Je to pro nás intenzivní cesta do čiré radosti ze zvuku.

We’ve known each other for a long time

… and after all those years of meeting in various configurations, the time has come to fulfill an old dream – to try to play original music in just two; acoustic, pure, naked and without the usual padding of other accompanying instruments. Although, to be honest, we play in three – there’s Loopstation, a device allowing us to layer the double bass and vocal tracks.

Music in a duo is “naked”

Playing in this chamber form is an intense experience. It brings us the rigid constraints of the given instrumental form, but at the same time a great deal of freedom. There’s fragility and strength, because when there are only two instruments they can make a very close connection. It is an intense journey to the sheer joy of sound.

Znáte nás z / You know us from