Oktet / Octet

O Oktetu

HLASkontraBAS oktet je jedinečné těleso složené z předních českých hudebníků, v sestavě čtyř hlasů a čtyř kontrabasů. Koncept vychází z projektu HLASkontraBAS, duo se ale rozrostlo a skladby jsou nově zaranžovány, tak aby plně využily možností, které přináší živé provedení osmičlenného souboru. Unikátní obsazení přinášející silný a neobvyklý hudební zážitek.

Obsazení

ZPĚV KONTRABAS
Ridina Ahmedová Petr Tichý
Alice Bauer Robert Balzar / Tadeáš Mesany
Mirka Novak Ondřej Štajnochr / Ondřej Komárek
Markéta Zdeňková Petr Mikeš

About Octet

HLASkontraBAS octet is a unique ensemble composed of leading Czech musicians, composed of four voices and four double basses. The concept is based on the HLASkontraBAS project, but the duo has grown and the songs are newly arranged so as to take full advantage of the live performance of the eight-member ensemble. A unique cast bringing a powerful and unusual musical experience.

Cast

VOICE DOUBLE BASS
Ridina Ahmedová Petr Tichý
Alice Bauer Robert Balzar / Tadeáš Mesany
Mirka Novak Ondřej Štajnochr / Ondřej Komárek
Markéta Zdeňková Petr Mikeš

Projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR
The project is supported by the Czech Ministry of Culture